ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်‌‌မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA ၏ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် မေလ ထုတ်စာစောင်အား ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။

ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်‌‌မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA ၏ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် မေလ ထုတ်စာစောင်အား ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။

ယခုဖတ်ရန်
စာစောင်

ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်‌‌မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA ၏ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် မေလ ထုတ်စာစောင်အား ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။

စာစောင်

ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်‌‌မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF/TNLA ၏ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ဝေသည့် ဧပြီလထုတ်စာစောင်

လူကြည့်အများဆုံး သတင်းများ

18 July 2024